Thánh Thần Làm Chứng

Tiến bước nhờ Thần Khí

Tiến bước nhờ Thần Khí

Lên Đường, Thánh Thần Làm Chứng September 28, 2013 at 3:02 pm 0 comments

Khi tôi ngồi trong nhà Một lời nhắn nhủ : “các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp  miền Giuđê, Samaria và cho đến tận cùng trái đất’’ (CV 1,8) Khi tôi bước ra cửa, MộtRead More