Thầy Giảng

LBTM (18) LƯỢC SỬ VỀ HỘI THẦY GIẢNG

LBTM (18) LƯỢC SỬ VỀ HỘI THẦY GIẢNG

Thầy Giảng May 15, 2014 at 2:45 pm 0 comments

Tìm hiểu lịch sử về công cuộc Loan Báo Tin Mừng trên Đất Việt (phần tiếp theo) Trong đoạn video tuần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lược sử của HỘI THẦY GIẢNG trên Đất Việt 1. HộiRead More

Nơi sinh Chân phước Anrê Phú Yên

Nơi sinh Chân phước Anrê Phú Yên

Thời điểm thầy Anrê Phú Yên chào đời là thời điểm Phú Yên đang còn trong giai đoạn bắt đầu khai phá, khẩn hoang. Lực lượng khẩn hoang nầy là những đoàn di dân từ Thuận Quảng, phía Bắc PhúRead More

Chân Phước Anrê Phú Yên, một cuộc đời hoàn thành (1625-1644)

Chân Phước Anrê Phú Yên, một cuộc đời hoàn thành (1625-1644)

400 Năm LBTM, Năm Thánh, Thầy Giảng November 22, 2013 at 12:50 pm 2 comments

Lm. Gioan Võ Đình Đệ I. THÂN THẾ 1. Tên gọi và năm sinh Tên gọi dân sự của thầy cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bút tích nào để lại. Được nhận tên Thánh Anrê khi chịu phépRead More