Mẹ Maria

LÊN ĐƯỜNG VỚI MẸ

LÊN ĐƯỜNG VỚI MẸ

Hình Mẫu, Mẹ Maria February 9, 2015 at 4:31 am 0 comments

Từ đỉnh cao Thập giá (Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 284-285) [284]. Với Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ Maria luôn luôn ở giữa dân chúng. Mẹ tụ họp cùng các môn đệ để kêu cầu Ngài (Cv 1:14),Read More

Vai trò của Đức Maria trong nhiệm cục cứu độ

Vai trò của Đức Maria trong nhiệm cục cứu độ

Mẹ Maria November 24, 2014 at 7:31 am 0 comments

“Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm người…” (trích kinh Tin Kính) “KhiRead More