Đắc Lộ

Linh mục Đắc Lộ soạn thảo và cho xuất bản hai sách chữ Quốc ngữ đầu tiên

Linh mục Đắc Lộ soạn thảo và cho xuất bản hai sách chữ Quốc ngữ đầu tiên

Đắc Lộ, Tại Việt Nam, Từ 1615 December 12, 2014 at 10:48 am 2 comments

 (Đỗ Quang Chính, S.J.) Việc L.m. Đắc Lộ, người đầu tiên cho xuất bản hai cuốn sách chữ quốc ngữ đã được nhiều người bàn tới. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn ghi lại đây một cách tổng quát côngRead More

Sơ lược về Cha Girolamo Maiorica

Sơ lược về Cha Girolamo Maiorica

.Vĩ Nhân, Đắc Lộ February 18, 2014 at 2:55 pm 2 comments

 SƠ LƯỢC VỀ CHA GIROLAMO MAIORICA Lm. Nguyễn Hai Tính, S.J.  Tỉnh Dòng Tên Việt Nam vừa bước vào Năm Thánh kỷ niệm 400 năm ngày các Giêsu hữu[1] đầu tiên đặt chân đến đất Việt. Đây là dịp đểRead More

Trình độ chữ Quốc Ngữ của Linh mục Đắc Lộ từ năm 1625 đến 1644

Trình độ chữ Quốc Ngữ của Linh mục Đắc Lộ từ năm 1625 đến 1644

Đắc Lộ, Tại Việt Nam January 27, 2014 at 12:20 pm 0 comments

Linh mục Giuse Đỗ Quang Chính, SJ. Linh mục Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) là người đã góp nhiều công lao trong việc xuất bản hai cuốn sách chữ quốc ngữ mới [1] đầu tiên [2], điều đó các nhà trí thức ViệtRead More

Một chuyên viên lịch sử người Đức thuyết trình về cha Đắc Lộ tại Học viện Dòng Tên

Một chuyên viên lịch sử người Đức thuyết trình về cha Đắc Lộ tại Học viện Dòng Tên

Chiều ngày 25/10/2013, tại Hội trường Học viện thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam, cha Klaus Schatz, SJ,  một chuyên viên nghiên cứu lịch sử thuộc Tỉnh Dòng Tên Đức, đã thuyết trình về nhà thừa sai Alexandre deRead More

Giáo Hội Công Giáo với chữ Quốc Ngữ

Giáo Hội Công Giáo với chữ Quốc Ngữ

400 Năm LBTM, Đắc Lộ, Năm Thánh October 19, 2013 at 1:58 am 2 comments

 Linh mục Đỗ Quang Chính, S.J.     Ngoài những họat động tín ngưỡng được điều chỉnh bởi một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao, trên đất nước Việt Nam hiện nay có 15 tổ chứcRead More

Cha Đắc Lộ: mẫu gương truyền bá đức tin với tinh thần sáng tạo và hội nhập văn hoá

Cha Đắc Lộ: mẫu gương truyền bá đức tin với tinh thần sáng tạo và hội nhập văn hoá

Quyên Di tuyển lọc tài liệu, hiệu đính và nhận định Cùng với nhiều nhà truyền giáo khác, linh mục Alexandre de Rhodes (mà người Việt Nam gọi một cách thân kính là Cha A Lịch Sơn Đắc Lộ) đãRead More

Dinh trấn Quảng Nam với sự sáng tạo chữ quốc ngữ

Dinh trấn Quảng Nam với sự sáng tạo chữ quốc ngữ

(Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu) 1. Từ dinh Chiêm đến dinh trấn Quảng Nam Năm 1602, Nguyễn Hoàng “đi chơi núi Hải Vân, thấy một dải núi cao giăng dài mấy trăm dặm nằm ngang đến bờ biển. ChúaRead More

Đi tìm nơi an nghỉ của cha Đắc Lộ

Đi tìm nơi an nghỉ của cha Đắc Lộ

400 Năm LBTM, Đắc Lộ, Năm Thánh September 18, 2013 at 11:10 am 0 comments

Linh mục Alexandre de Rhodes – người có công lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ có tên tiếng Việt là cha Đắc Lộ. Nếu dùng những từ khóa này tìm kiếm trên Google, ta được hàng vạn trangRead More