Tác Viên Tin Mừng

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (4)

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (4)

C. BẠN ĐƯỢC SAI ĐẾN VỚI NHỮNG AI ?   Kề cận với những ai đang khát khao ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống (trích Sứ điệp THĐGMTG 2012 về Tân Phúc Âm Hóa, s. 1) [1]… Chúng tôiRead More

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (3)

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (3)

B. BẠN ĐƯỢC SAI ĐI ĐẾN NƠI ĐÂU ?   Ra đi đến những vùng ngoại biên, cần ánh sáng của Tin Mừng (Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 19-20) Phúc âm hóa bao hàm lòng nhiệt thành tôngRead More

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (2)

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (2)

A. VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG – BẠN LÀ AI ? – BẠN PHẢI TRỞ NÊN ?   Một con người mở rộng trái tim cho tình yêu Giêsu chạm tới (Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 264) [264].Read More

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (1)

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (1)

PHẦN I PHÁT THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG KHỞI HÀNH Lời mời gọi Mở lòng đón lấy niềm vui ngọt ngào từ tình yêu TC (Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 1-2)   [1] Niềm vuiRead More

Đọc chia sẻ Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 8

Đọc chia sẻ Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 8

Tác Viên Tin Mừng January 1, 2015 at 3:17 am 0 comments

Chỉ nhờ sự gặp gỡ này—hay sự gặp gỡ mới mẻ này—với tình yêu của Thiên Chúa, được triển nở thành một tình bạn phong phú, chúng ta được giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình.Read More

Lòng nhiệt thành của Bổn đạo Việt Nam

Lòng nhiệt thành của Bổn đạo Việt Nam

Tác Viên Tin Mừng February 11, 2014 at 1:25 am 0 comments

Linh mục Giuse Đỗ Quang Chính, S.J. Nói đến lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam suốt từ khi truyền giảng Tin Mừng “chính thức” kể từ 1615 đến nay, là công việc lớn lao. Vì vậy, trong bàiRead More