Tác Viên Ba-lô

Câu Chuyện Bên Bờ Giếng Giacóp và Bài Học Truyền Giáo

Câu Chuyện Bên Bờ Giếng Giacóp và Bài Học Truyền Giáo

Huấn Luyện LBTM, Tác Viên Ba-lô August 15, 2015 at 12:52 am 0 comments

Giuse BCD Dẫn Nhập Vào cuối mùa xuân năm 2015, tôi có viết một bài chia sẻ về phương thức truyền giáo mà tôi kinh nghiệm được khi sống và làm việc trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên. BàiRead More

Niăm să!

Niăm să!

Tác Viên Ba-lô January 1, 2015 at 2:47 am 0 comments

Niăm să wa! Chào chú! Tôi thường được chào như thế khi đến với anh chị em K’Ho tại một số nơi trong tỉnh Lâm Đồng. Tôi đáp lại: Niăm să Kòn! Niăm să mò! Niăm să oòng!… (chào con,Read More

Hộ Giáo-Hành trang hữu hiệu cho người Loan Báo Tin Mừng (3)

Hộ Giáo-Hành trang hữu hiệu cho người Loan Báo Tin Mừng (3)

Tác Viên Ba-lô April 21, 2014 at 5:09 am 0 comments

Các Luận Chứng về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa (1) Nhiều người, cả người tín hữu lẫn người vô tín, nghi ngờ về việc sự hiện hữu của Thiên Chúa có thể được chứng minh hoặc ngay cả bànRead More