Giáo Lý

Lớp giáo lý dưới mái trường Chúa dạy

Lớp giáo lý dưới mái trường Chúa dạy

Giáo Lý September 12, 2014 at 3:16 am 0 comments

1 – Giai đoạn sửa soạn Chúng tôi lên đường tìm đến các buôn làng ngày lễ thánh Giuse 19.03.1991. Bước đầu làm quen, chúng tôi đến ở với bà con, từ từ đi thăm các làng kế cận, đánhRead More

Lời Kinh và Ý nghĩa

Lời Kinh và Ý nghĩa

Giáo Lý August 19, 2014 at 2:48 pm 0 comments

LỜI GIỚI THIỆU Các Kinh chúng ta đọc được soạn từ nhiều đời, từ khi các nhà truyền giáo đặt chân lên đất Việt, nó đã nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống đức tin của giáo dân Việt NamRead More

Từ Điển Việt – Bồ – La giúp hiểu rõ ý nghĩa Kinh cầu Đức Bà

Từ Điển Việt – Bồ – La giúp hiểu rõ ý nghĩa Kinh cầu Đức Bà

Giáo Lý May 27, 2014 at 11:18 am 1 comment

Kinh Cầu Đức Bà Xin Chúa thương xót chúng con. *(Thưa: lặp lại) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. *(Thưa: lặp lại) Xin Chúa thương xót chúng con. *(Thưa: lặp lại) Chúa Kitô nghe cho chúng con. * ThưaRead More