Công Bình

Chuyện kể về tình yêu và sự sống

Chuyện kể về tình yêu và sự sống

Công Bình, Đức Tin & Công Bình August 14, 2014 at 3:02 am 0 comments

Để nên một với Giêsu trong lời kinh hiến tế Kể cho nhau nghe câu chuyện về tình yêu và sự sống Ao ước chung nhịp với Giêsu Con Thiên Chúa trong tiếng gọi Abba, Cha ơi! Khao khát, nàiRead More