Phục Vụ

Cái tâm của người loan báo Tin Mừng

Cái tâm của người loan báo Tin Mừng

Phục Vụ July 15, 2014 at 3:17 pm 2 comments

Mỗi lần đi với bố, về nhà con ốm cả tuần. Nhưng lạ thật! Không hiểu sao, khi bố gọi để lên đường, con lại không thể từ chối. Có tiếng thôi thúc trong con: “hãy đến với anh em”.Read More