Nét Tương Đồng

Video – Thuyết Tam Phụ và Đạo Hiếu…

Video – Thuyết Tam Phụ và Đạo Hiếu…

Nét Tương Đồng July 2, 2014 at 3:31 am 0 comments

“Thuyết Tam Phụ và Đạo Hiếu: Một Nỗ Lực Hội Nhập Thần Học Trong Nền Văn Hoá Nho Giáo Tại Việt Nam Thời Xưa”, do Lm. Antôn-Phalô Trần Quốc Anh, S.J trình bày. Xin mời chúng ta cùng theo dõiRead More