Ngược dòng thời gian vào thế kỷ 18, bộ phim Giáo Điểm (The Mission) nói về các linh mục dòng Tên người Tây Ban Nha cố gắng bảo vệ một bộ lạc xa xôi vùng Nam Mỹ có nguy cơ rơi vào sự cai trị của chế độ thực dân Bồ Đào Nha.

Các sự kiện trong bộ phim này là có thật, và diễn ra giữa biên giới Argentina, Paraguay và Brazil vào những thập niên 1750. Cha Gabriel đi vào vùng đất Guarani ở Nam Mỹ với mục đích truyền giáo cho dân bản địa ở đây. Ngài đã sớm xây dựng được một giáo điểm, nơi đây ngài nhận Rodrigo Mendoza, một người buôn bán nô lệ, tìm việc đền tội. Hiệp ước chuyển đất từ Tây Ban Nha cho Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha muốn bắt người dân bản địa làm nô lệ. Mendoza và Gabriel quyết tâm bảo vệ giáo điểm, nhưng hai người không đồng ý về cách thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phim này đã dành được 8 giải thưởng quốc tế lớn nhỏ khác nhau.

Giáo điểm trên cao I

 


Giáo điểm trên cao II

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

11 − 2 =