Đời sống tinh thần quyết định phần lớn tính cách, nhân cách và hầu như những gì diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Do đó chúng ta nên giữ cho mình một đời sống tinh thần lành mạnh. Làm thế nào để giữ được điều này? Hãy trau dồi nhân cách.

Những chia sẻ qua đoạn video sau có thể giúp chúng ta phần nào trong vấn đề này. Xin mời chúng ta cùng click và xem:

loi nguyen

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × five =