Chữ “Thờ” và “Kính” thường bị hiểu nhầm trong vấn đề thờ cha kính mẹ. Tuy nhiên, ngày xưa đối với Cha Mẹ người Việt dùng chữ Thờ; ngày nay có phần thay đổi. Mời các bạn theo dõi Video sau để thấy rõ hơn:

 

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen − two =