Nếu xét về vấn về hội nhập văn hoá, tạ ơn Chúa vì chúng ta không phải là ngườii Do Thái! Mời các bạn theo dõi phần giải thích chi tiết hơn của cha Antôn-Phaolô Phạm Quốc Anh, S.J. để hiểu hơn về hội nhậpGoi Y Muc Vu Nam Tan Phuc Am Hoa Doi Song Gia Dinh văn hoá tại Việt Nam:

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fourteen + eleven =