Video – Ngôn Ngữ Biểu Trưng Trong Giáo Lý

“Ngôn Ngữ Biểu Trưng Trong Giáo Lý – Sách Giáo Lý của Cha G.Majorica và Sáng Kiến Hội Nhập Văn Hóa”, do Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J thuyết trình. Xin mời chúng ta cùng xem đoạn video sau:

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

13 + twenty =