Đâu là cách tốt nhất để Giáo Hội Loan Báo Tin Mừng? Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về chủ đề này trước Đại Hội Đồng Giáo Hoàng thường niên tổ chức ở Rôma (9/5/2014). Ngài nói: “Trong thời đại nhiều biến động của xã hội, việc rao giảng Tin Mừng đòi hỏi toàn Giáo Hội phải thực sự dấn thân, có khả năng phân định để dấn thân vào các nền văn hóa khác nhau và những viễn cảnh khác nhau của con người. Đối với một thế giới đang đổi thay chúng ta cần một Giáo Hội canh tân và biến đổi, ngang qua đời sống chiêm niệm và cầu nguyện cá vị giữa mỗi người với Chúa Kitô hằng ngày”. Và ngài còn đề cập một số vấn đề quan trọng khác liên quan… Xin kính mời chúng ta cùng xem đoạn video sau đây:

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 + twelve =