Video- Lược sử truyền giáo của Dòng Âu-tinh

Tìm hiểu lịch sử truyền giáo ở Việt Nam (tt)

Trong đoạn video tuần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lược sử truyền giáo của Dòng Âu-Tinh trên Đất Việt.

autinhAT

CÁC VIDEO ĐÃ ĐĂNG

LBTM (16) LƯỢC SỬ TRUYỀN GIÁO CỦA DÒNG PHANXICÔ

LBTM (15) LƯỢC SỬ TRUYỀN GIÁO CỦA DÒNG ĐAMINH

LBTM (14) LƯỢC SỬ TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI THỪA SAI PARIS

LBTM (13) CHA MAIORICA S.J

LBTM (12) VẤN ĐỀ CÚNG BÁI TỔ TIÊN

LBTM (11) VẤN ĐỀ HỘI NHẬP VĂN HÓA

LBTM (10) CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN

LBTM (9) LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ

LBTM (8) DÒNG TÊN TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀNG NGOÀI (tt)

LBTM (7) DÒNG TÊN TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀNG NGOÀI

LBTM (6) CHA ĐẮC LỘ TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀNG TRONG

LBTM (5) NHỮNG HOA TRÁI TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀNG TRONG

LBTM (4) DÒNG TÊN TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀNG TRONG

LBTM  (3) SƠ LƯỢC VỀ DÒNG TÊN

LBTM (2) CÁCH THỨC CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO ĐẾN VIỆT NAM

LBTM (1) SƠ LƯỢC CHUNG VỀ GIÁO HỘI VIỆT NAM

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five × 2 =