BẢN TIN

Niềm Vui Phúc Âm Hóa

Niềm Vui Phúc Âm Hóa

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt nền móng cho triều đại Giáo Hoàng của ngài trong Tông huấn đầu tay viế[...]

NĂM THÁNH

Chia Sẻ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Hội thảo 400 năm loan báo Tin mừng

Chia Sẻ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Hội thảo 400 năm loan báo Tin mừng

SJVN-Vào lúc 08 giờ 30 sáng thứ bảy ngày 12.07.2014, buổi hội thảo thứ hai nhân dịp kỷ niệm 400 năm [...]

SỬ LIỆU

Chữ

Chữ "Thờ" và "Kính" thường bị hiểu nhầm...

Chữ "Thờ" và "Kính" thường bị hiểu nhầm trong vấn đề thờ cha kính mẹ. Tuy nhiên, ngày xưa đối với Ch[...]

SUY TƯ

Ngày cất bước lên đường

Ngày cất bước lên đường

Được sai đi loan báo Tin Mừng, người môn đệ cũng phải có cùng một cung cách và thể thức của Thầy: nh[...]