Bi kịch của những cảnh đời, trong Mầu nhiệm cuộc đời

Bi kịch của những cảnh đời, trong Mầu nhiệm cuộc đời

…khi hai ông bà đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, l[...]

Chân đi giày là lòng hăng say loan báo  Tin Mừng bình an

Chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an

Một công tử Stanislas Koska khi còn nhỏ đã từ chối không tham gia vào những cảnh ăn chơi sa đọa, đơn[...]

Tìm gặp anh em

Tìm gặp anh em

“Ai tìm thì sẽ gặp…”. Lời này của Chúa Giêsu khích lệ tôi rất nhiều và tôi tin mình đã thật sự gặ[...]

Linh đạo của người kể chuyện Giêsu

Linh đạo của người kể chuyện Giêsu

Loan báo Tin Mừng hay kể chuyện Giêsu, Linh đạo của tôi, người kể chuyện Giêsu, có thể bắt đầu từ[...]